Web Analytics

Herroepingsformulier

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen.

Print deze pagina

Aan:

InfraroodPanelenOnline.nl
Oliemolen 1
7587SH De Lutte
Nederland

Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep.

(Vul hieronder aub in welk(e) artikelen u wenst te retourneren).

Artikelnummer: ____________________________

Omschrijving: ____________________________

Aantal: ____________________________

Besteld op: ____________________________

Ontvangen op: ____________________________

 

Uw naam: __________________________________

Uw adres + huisnr: __________________________________

Postcode en Woonplaats: __________________________________

 

Uw handtekening: __________________________________
(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum handtekening: __________________________________

 

Laatst bekeken